ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ

Βασική Εκπαίδευση στην Συστημοκεντρική μέθοδο.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχοθεραπείας
Η Ελληνική εταιρεία ψυχοσωματικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας έχει σαν σκοπό την ανάπτυξη της θεωρητικής & βιωματικής κατανόησης-κυριαρχίας στο τρίπτυχο ψυχολογία, φυσιολογία, ενέργεια. Έχοντας σαν υπόθεση ότι αυτή η κατάσταση συνείδησης επιτυγχάνεται με την χρήση του σώματος σαν εργαλείο άσκησης, μορφοποίηση, εξερεύνησης, μεταμόρφωσης, σαν τόπο βιώματος εαυτού για το ίδιο το πρόσωπο αλλά και για το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον του.

Περιγραφή και Σκοπός Προγράμματος

Εφαρμόζοντας την «Systems-Centered» Θεωρία και μέθοδο
Βασική εκπαίδευση της Δρ.Υββόνης Αγκαζάριαν στην Ελλάδα.


Συστημοκεντρική θεωρία
Τα ζωντανά ανθρώπινα συστήματα επιβιώνουν, αναπτύσσονται και μεταμορφώνονται από απλά σε σύνθετα διαμέσου της ανάπτυξης της ικανότητας να αναγνωρίζουν διαφορετικότητες και να τις ενσωματώνουν.
Η συστημοκεντρική θεωρία εξηγεί πώς τα ζωντανά ανθρώπινα συστήματα περιέχουν την ενέργεια τους μέσα σε λειτουργικά όρια και την κατευθύνουν προς τους στόχους τους: οι κύριοι στόχοι της επιβίωσης και εξέλιξης και οι δευτερεύοντες στόχοι της κυριαρχίας στο περιβάλλον.
Η συστημοκεντρική θεωρία μπορεί να εφαρμοστεί κλινικά σαν θεραπεία ατομική, ομαδική, ζεύγους και οικογένειας.
Η ενέργεια στις ομάδες SCT κατανοείτε σαν η ικανότητα για εργασία προς τους στόχους ανάμεσα, εσωτερικά και μεταξύ όλων των διαφορετικών ζωντανών ανθρώπινων συστημάτων μέσα στην ιεραρχία των συστημάτων.
Στις SCT εκπαιδευτικές ομάδες, όλα τα μέλη εργάζονται σε λειτουργικές υποομάδες μάλλον παρά ότι εργάζονται μόνοι. Στην ομάδα ως όλον οι υποομάδες περιέχουν και τις δύο πλευρές κάθε θέματος πράγμα που απελευθερώνει το άτομο να επιλέξει ποια πλευρά της σύγκρουσης έχει προτεραιότητα θεραπευτικά για την εργασία του.
Τα μέλη μέσα στην συστημοκεντρική εκπαίδευση μαθαίνουν πώς να φέρνουν την ενέργεια τους μέσα στο εδώ και τώρα και να την επικεντρώνουν στους στόχους. Αυτό κατορθώνεται με το να διασχίζονται τα όρια από έξω προς τα μέσα, από το παρελθόν και το μέλλον στο παρόν, από την φαντασία στην πραγματικότητα, και μέσα στον ρόλο του μέλους.

Καινοτομίες στην συστημοκεντρική θεωρία και εκπαίδευση
Τα μέλη του SCT μαθαίνουν μέσω του βιώματος. Με την εξερεύνηση μάλλον παρά με την εξήγηση, τα μέλη μαθαίνουν να αναγνωρίζουν την διαφορά μεταξύ της πλήρους κατανόησης (λεκτικά αρχικά , βιωματικά στη συνέχεια) και ανησυχητικής κατανόησης (το βίωμα πρώτα και μετά η λεκτικότητα).
Μαθαίνοντας αυτή την ικανότητα μας οδηγεί μάλλον στην "περιεκτικότητα" της ενέργειας που οι ανησυχίες και οι συγκρούσεις διεγείρουν παρά στην αποφόρτιση, δέσμευσης η σύσφιξη αυτής μέσα στην άμυνα του συμπτώματος. Η ενέργεια στις ομάδες SCT κατανοείτε σαν η ικανότητα για εργασία προς τους στόχους ανάμεσα, εσωτερικά και μεταξύ όλων των διαφορετικών ζωντανών ανθρώπινων συστημάτων μέσα στην ιεραρχία των συστημάτων.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κρυώνης Αντώνης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανήκει σε:
• Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχοθεραπείας X

Διάρκεια Προγράμματος
Χρονική Διάρκεια: Ένα έτος

Δομή Προγράμματος
Η βασική εκπαίδευση αναπτύσσεται σε τρείς εντατικούς κύκλους εργαστηρίων σε 3 διήμερα εκπαίδευσης κατά την διάρκεια ενός έτους. Το πρώτο διήμερο θα είναι ένα εισαγωγικό εργαστήριο για το SCT, και τα επόμενα διήμερα εργαστήρια θα ακολουθήσουν σε μία κανονική αλληλουχία και δόμηση πάνω στην πρώτη εμπειρία.

  • Η εκπαίδευση στο Βασικό επίπεδο περιλαμβάνει:

  • Βιωματική πρακτική :Το περιεχόμενο της βασικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει την συμμετοχή σε μία εν εξελίξει εκπαιδευτική ομάδα σαν κύρια βιωματική διαδικασία για την ανάπτυξη της ικανότητας για συντονισμό και την συμβολή στην ανάπτυξη μιας SCT ομάδας μέσω της υποομαδοποίησης .
  • Αναπτύσσοντας περισσότερο μία συστημοκεντρική παρά προσωποκεντρική προοπτική των ομαδικών δυναμικών.
  • Μαθαίνοντας και εφαρμόζοντας ικανότητες: Μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε τα πρωτόκολλα SCT για να αναιρούμε τις άμυνες κάποιου: Κοινωνικές άμυνες ,ανησυχία, ένταση και κατάθλιψη.
  • Αναγνωρίζοντας την τάση κάποιων για ρόλους και για παγίωση ρόλων με άλλα μέλη της ομάδας και αναγνώριση των θεμάτων σε σχέση με την εξουσία. Γινόμαστε ικανοί να περιέχουμε και να εξερευνούμε θέματα διαπροσωπικά και εξουσίας, παρά να τα εκδραματίζουμε.
    Θεωρία:
  • Μαθαίνουμε την βασική θεωρία των ζωντανών ανθρωπίνων συστημάτων και τις μεθόδους και τεχνικές της system-centered πρακτικής.
  • Εκπαίδευση παρατήρησης και έρευνας: Αναπτύσσουμε την ικανότητα για παρατήρηση και τον έλεγχο των υποθέσεων κατά την εφαρμογή των τεχνικών και της μεθόδων του SCT.
  • Πλαισιωμένη με ταυτόχρονη θεωρητική ανάλυση σε έντυπη (foundation manual) και ηλεκτρονική μορφή.

Κριτήρια & Προϋποθέσεις Συμμετοχής


Το πρόγραμμα διατίθεται για μια μεγάλη ποικιλία ανθρώπων ανάλογα με το επίπεδο ενέργειας ενδιαφέροντος και δέσμευσης.
Για άτομα που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το SCT σαν κύριo προσανατολισμό στην εργασία τους ψυχολόγοι ,ψυχοθεραπευτές, ψυχίατροι ,γενικά επαγγελματίες του ευρύτερου ψυχοκοινωνικού χώρου κλπ. και για άτομα που θα δεσμευτούν και θα αναπτύξουν τις ικανότητες για να γίνουν πιστοποιημένοι σαν System-Centered Practicioners.
Για άτομα που έχουν ενδιαφέρον για εξερεύνηση και προσωπική ανάπτυξη-αυτογνωσία ή για άτομα που θέλουν να συνθέσουν το SCT στην προσωπική η επαγγελματική ζωή τους.
Το προχώρημα μέσα στο μονοπάτι της εκπαίδευσης SCT γίνεται με το ρυθμό της κάθε προσωπικότητας χρονικά ενεργειακά και οικονομικά αναπτύσσοντας τις ικανότητες που απαιτούνται για κάθε επίπεδο εκπαίδευσης. Κάθε εκπαιδευόμενος εργάζεται με εκπαιδευτή επόπτη για να αναγνωρίζει το εκπαιδευτικό μονοπάτι και τα επόμενα βήματα.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Επόμενο διήμερο εκπαίδευσης:  7- 8 Μαρτίου 2020  &  3 - 4 Οκτωβρίου  2020
Προθεσμία Δήλωσης Συμμετοχής
Το πρόγραμμα παραμένει ανοιχτό όλο το χρόνο για συμμετοχές

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος:
Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο SCTRI (System Centered Training Research Institute) σαν το πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης System-Centered Training. Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος και αρχή του προγράμματος που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος για την πλήρη αναγνώριση του σαν πιστοποιημένος θεραπευτής SCT.
Eπικοινωνία τηλ. 2106995071
email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εισαγωγικό ενημερωτικά βίντεο στη μέθοδο:  

https://www.youtube.com/watch?v=3A_ZsQgmbAM

https://www.youtube.com/watch?v=5aZMEMvvGrc&t=86s

 

 

 

Οικογενειακή Αναπαράσταση

Συστημική Αναπαράσταση

Copyright © Antonis Kryonis 2013

Οι άνθρωποι δεν επηρεάζονται από τα πράγματα αλλά από τις απόψεις που έχουν γι αυτάpng