Ομάδα εκπαιδευτών

Mike Maher ΜΑ, PGCE

Ο Mike Maher, MA, PGCE, ήταν Αναπληρωτής Διευθυντής της θεραπευτικής κοινότητας Peper Harow και εκπαιδεύτηκε στο Ινστιτούτο Ανάλυσης Ομάδων. Ήταν επίσης σύμβουλος ομάδας προσωπικού στο Henderson Hospital TC. Εργάζεται ως ψυχοθεραπευτής, οργανωτικός σύμβουλος και εκπαιδευτής σε ιδιωτική πρακτική στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει δημοσιεύσει μια σειρά άρθρων και κεφαλαίων σε βιβλία σχετικά με θέματα όπως αυτοτραυματισμός και εργασία με ομάδες προσωπικού.
Είναι εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας εκπαιδευτής SCT, εξουσιοδοτημένος εκπαιδευτής SAVI και αναπληρωτής διευθυντής του SCTRI.

Οικογενειακή Αναπαράσταση

Συστημική Αναπαράσταση

Copyright © Antonis Kryonis 2013

Οι άνθρωποι δεν επηρεάζονται από τα πράγματα αλλά από τις απόψεις που έχουν γι αυτάpng